KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY NR 4

W związku z czasowym zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i trwającym jeszcze okresem rekrutacji do klasy pierwszej SP i do Oddziału Przedszkolnego dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły informuje, że:

1. Wszystkie dzieci, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zaborowie, a także z poza obwodu, zostały zrekrutowane do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021, przed dniem 11 marca 2020 r.

2.Również dzieci uczęszczające w bieżącym roku do Oddziału Przedszkolnego , zamieszkałe w obwodzie szkoły zostały zrekrutowane do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 przed dniem 11 marca 2020 r.

3. W kancelarii szkolnej znajduje się pełna dokumentacja złożona przez rodziców dzieci/opiekunów prawnych. W nowym roku szkolnym klasa pierwsza liczyć będzie na dzień dzisiejszy 20 uczniów, zaś Oddział Przedszkolny 17 dzieci.

4. Pozostałe etapy rekrutacji odbywać się będą planowo. W razie pytań lub potrzeby kontaktu, jestem do Państwa dyspozycji: tel. 14 671 5106, kom. 504 420 407, e-mail: pspzaborow@op.pl.
© PSP Zaborów 2020