Wyniki konkursu plastycznego KRUS

Wyniki konkursu plastycznego KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła X edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Konkurs odbył się w ramach działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i rolniczych chorób zawodowych, a jego celem było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Organizacją konkursu w szkole zajęła się pani Magdalena Szpilka.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tegorocznego hasła, które miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. W konkursie wzięło udział bardzo dużo uczniów z klas młodszych oraz z klasy 0, razem zgłoszono 15 prac plastycznych, które cechowały się walorami artystycznymi.

Komisja przyznała wyróżnienie dla Radosława Golonki (kl. 0), dyplomy oraz nagrody otrzymali również: Przemysław Kotwa (kl. 0), Bartosz Kotwa (kl. 0), Milena Wiecha (kl. 0), Magdalena Gawor (kl. 3). Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i gratulujemy.
2019-2020
2019-2020

© PSP Zaborów 2020