PODSUMOWANIE XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO: „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, BO RYZYKO UPADKÓW ZNAMY”.

Konkurs został zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i odbył się w ramach działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy na wsi, a jego celem było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. W tym roku zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej nawiązującej do hasła, które miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych na sytuacje, które doprowadzają do upadków osób podczas prac w gospodarstwie oraz zapobiegania takim wypadkom. W konkursie wzięło udział 12 uczniów, których prace plastyczne ukazywały temat oraz cechowały się walorami artystycznymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
2021-2022

2021-2022

© PSP Zaborów 2022