OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY- ETAP SZKOLNY

W naszej szkole przeprowadzono konkurs plastyczny o tematyce obejmującej udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanymi z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego.

Przedmiotem konkursu były indywidualne prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa czy rzeźby.

Konkurs ten miał na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osoby dorosłe ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowania pozytywnych postaw społecznych a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu:

II grupa wiekowa- szkoły podstawowe klas I-IV

I miejsce

ex aequo Radosław Golonka i Julia Kogut (klasa III)

II miejsce

Lena Kogut ( klasa I)

III miejsce

ex aequo Anna Sola, Dagmara Wałach, oraz Bartosz Raczkiewicz (klasa III)

III grupa wiekowa- szkoły podstawowe klas V-VIII

I miejsce

Wiktoria Wodka ( klasa V)

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Serdecznie im gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie gminnym. Organizatorem konkursu była mgr Dominika Łucarz
2022-2023

2022-2023

© PSP Zaborów 2022