SZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY DLA KLAS 0 - III
Kto o zdrowie dba, ten szczęśliwe życie ma.


Pod takim hasłem odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie Szkolny Konkurs Profilaktyczny dla uczniów z klas 0 – III. Konkurs miał na celu: zdobycie i poszerzenie przez dzieci wiedzy na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego, pokazanie rówieśnikom czym jest „zdrowe życie” i na co warto zwrócić uwagę, aby być zdrowym i żyć zdrowo, rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej, wykształcenie wśród dzieci zachowań asertywnych, koleżeństwa, współpracy, dobrej komunikacji, wrażliwości na krzywdę i zło oraz potrzeby drugiego człowieka, promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek.

Konkurs składał się z dwóch części:

- konkurs plastyczny,

- turniej drużynowy.

W części plastycznej uczniowie w domu wykonywali prace na temat: „Wiem co robić, aby być zdrowym”. Wszystkie prace były na temat i starannie wykonane. Komisja konkursowa doceniła wysiłek uczniów i przyznała wszystkim uczestnikom nagrody.

Druga część konkursu miała charakter turnieju drużynowego. Brały w nim udział czteroosobowe drużyny, które przybrały nazwy owoców. Dzieci wykonywały różne zadania związane z prowadzeniem zdrowego stylu życia. W turniejowych zmaganiach liczyła się nie tylko wiedza, ale również refleks i sprawne współdziałanie w grupie.

Po podliczeniu punktów okazało się, że kolejne miejsca zdobyli:

I miejsce: Śliwki

II miejsce: Wiśnie

III miejsce: Gruszki i Jabłka

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Szkolny Konkurs Profilaktyczny przygotowały nauczycielki klas 0-III: Krystyna Giza, Bogumiła Grocholska, Beata Nicpoń i Agnieszka Boroń. Fundatorem nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej.

Serdecznie dziękujemy!
2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

© PSP Zaborów 2021