MIKOŁAJKOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

6 grudnia 2021r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie odbył się Mikołajkowy Konkurs Pięknego Czytania dla dzieci z klas 0 – III. Celem konkursu było propagowanie kultury czytelniczej, kształtowanie umiejętności pięknego czytania, popularyzacja książek dla dzieci, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Konkurs składał się z dwóch etapów. Podczas etapu pierwszego, dzieci czytały wybrany przez siebie fragment prozy. Następnie uczestnicy czytali tekst przygotowany przez organizatorów. Reprezentanci klas świetnie pokazali swoje umiejętności. Z przyjemnością słuchało się fragmentów prozy lub wierszy czytanych przez dzieci. Oceniając czytanie, jury brało pod uwagę następujące elementy: płynność czytania, wyrazistość, poprawność i interpretację. Po naradzie wybrano najlepszych czytających w czterech kategoriach:

klasa III: Antoni Wojnicki

klasa II: Izabela Nawrocka

klasa I: Franciszek Sola

klasa „0”: Karol Kotwa

Gratulujemy zwycięzcom!

Konkurs został zorganizowany przez p. Bogumiłę Grocholską, p. Krystynę Giza, p. Agnieszkę Boroń i p. Beatę Nicpoń. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.
2021-2022

2021-2022

2021-2022

© PSP Zaborów 2021