NARODOWE CZYTANIE „ BALLADYNY” W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. JAGIEŁŁY W ZABOROWIE

Nasza placówka dołączyła do innych szkół i ośrodków kultury i włączyła się w Narodowe Czytanie. Tym razem tekstem zaproponowanym do lektury stała się „ Balladyna” Juliusza Słowackiego. Utwór zaprezentowali uczniowie klasy ósmej. Czytanie miało miejsce 7 września 2020 r. Nie tylko czytali z podziałem na role, ale również przynieśli rekwizyty (dzban, maliny, wianuszek).Były także zaskakujące efekty dźwiękowe.

Nad całością przygotowań czuwała nauczycielka języka polskiego- Teodozja Turaczy.
2019-2020
2019-2020





© PSP Zaborów 2020