Nauczyciele pracujący w Publicznej Szkole Podstawowe im. Władysława Jagiełły w Zaborowie w roku szkolnym 2021/2022


1. mgr inż. Mieczysław Chabura dyrektor, historia, przyroda, geografia
2. mgr Bogumiła Szydłowska  biologia, przyroda, informatyka, technika, biblioteka
3. mgr Katarzyna Maruniak  chemia, biologia
4. mgr Paulina Kałuża   język polski,EW,oligofrenopedagogika
5. mgr Agnieszka Boroń  edukacja wczesnoszkolna, GK
6. mgr Krystyna Giza   edukacja wczesnoszkolna, matematyka
7. mgr Bogumiła Grocholska     edukacja wczesnoszkolna, GK
8. mgr Beata Nicpoń  wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
9. mgr Teodozja Turaczy  język polski, muzyka, plastyka, doradztwo zawodowe
10. mgr Dominika Łucarz język angielski, plastyka, muzyka
11. mgr Beata Komorowicz wychowanie fizyczne
12. mgr Magdalena Szychta matematyka, informatyka EW
13. mgr Katarzyna Dudek – Wiśniewska pedagog, logopeda, surdopedagog, wczesne wspomaganie, rewalidacjazaj
14. ks. mgr Paweł Kurzeja religia
15. mgr Grażyna Antosz matematyka, fizyka, technika
16. mgr Ewa Borowiec geografia, EDB
17. mgr Anatolij Rapicki język angielski, język niemiecki
18. mgr Mateusz Michalski historia, wiedza o społeczeństwie
19. mgr Maria Wojdak psycholog
20. mgr Urszula Mądrzyk Język polski, tyflopedagog
  • NAUCZYCIELE, DYREKTORZY I PRACOWNICY SZKOŁY W LATACH OD 1844 DO 2018  • © PSP Zaborów 2018