ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2019 roku minie 101 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, która po 123 latach zaborów wybiła się na niepodległość. Gdy w listopadzie 1918 roku klęska państw centralnych była przesądzona, Polacy postanowili wykorzystać szansę utworzenia wolnego i niepodległego państwa. W dniu 11 listopada 1918 roku uwolniony z więzienia Józef Piłsudski przejął władzę nad odradzającym się wojskiem polskim. Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej przystąpili do rozbrajania żołnierzy niemieckich, stacjonujących na ziemiach polskich. Równocześnie zaczęły organizować się władze polskie i struktury państwowe, które podporządkowały się Józefowi Piłsudskiemu. Miał on sprawować władzę nad nimi aż do czasu zwołania sejmu. O tych ważnych dla nas Polaków wydarzeniach historycznych przypomniano podczas akademii szkolnej, poświęconej temu świętu. W trakcie akademii podkreślano znaczenie odzyskania niepodległości dla Polaków oraz przedstawiono sylwetki najwybitniejszych Polaków, którzy przyczynili się do jej odzyskania. Byli to: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Jan Paderewski, Wojciech Korfanty, Jędrzej Moraczewski, gen. Józef Haller i Wincenty Witos. Uroczystą akademię przygotowali nauczyciele Szkoły Podstawowej w Zaborowie: Mateusz Michalski, Dominika Łucarz i Bogumiła Szydłowska. 11 listopada jest jednym z naszych świąt narodowych, które obchodzimy w poczuciu dumy z naszej tożsamości narodowej oraz wdzięczności dla poprzednich pokoleń.

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019
© PSP Zaborów 2019