ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Gdy w listopadzie 1918 roku klęska państw centralnych była przesądzona, Polacy postanowili wykorzystać szansę na utworzenie własnego państwa. W dniu 11 listopada 1918 roku uwolniony z więzienia Józef Piłsudski przejął władzę nad powstającym wojskiem polskim. Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej przystąpili do rozbrajania żołnierzy niemieckich stacjonujących na ziemiach polskich. Jednocześnie zaczęto także organizować polskie władze. Wkrótce podporządkowały się one Józefowi Piłsudskiemu, który miał rządzić aż do czasu zwołania sejmu. Tegoroczne uroczystości niepodległościowe w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym miały inny przebieg jak co roku. Uczniowie klas IV-VIII łącząc się z nauczycielami historii na lekcjach on-line dowiedzieli się o przebiegu odzyskiwania wolności po 123 latach zaborów i niewoli. Uczniowie młodsi z klas I-III i z Oddziału Przedszkolnego, śpiewem pieśni i piosenek patriotycznych upamiętnili to ważne wydarzenie historyczne. Repertuar wybrała wraz z Samorządem Uczniowskim Pani Dominika Łucarz, zaś rys historyczny przedstawił dyrektor szkoły, prezentując sylwetki Ojców Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego, Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyński i naszego rodaka z Wierzchosławic Wincentego Witosa. Ten listopadowy dzień był dla wielu z nas zadumą i refleksją nad minionymi latami i trudną historią narodu polskiego.
2019-2020
2019-2020
© PSP Zaborów 2020