WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO
"Mąż rzadkiej cnoty i gorliwy miłośnik ojczyzny, który największym dorównał mężom".

sztandar szkoły


Urodzony ok. 1348 - 1352 roku, syn Giedymina, wielkiego księcia Litwy, założyciel dynastii Jagiellonów, wielki książę litewski (1377 - 1401), król polski od 1386 roku. W 1385 roku zawarł z Polskš układ w Krewie i zgodnie z jego postanowieniami w 1386 przyjął chrzest, poślubił królową polską Jadwigę Andegaweńską ( obecną świętą, beatyfikowaną przez Jana Pawła II ) i koronował się na króla Polski oraz przyłączył Litwę do Polski. W 1387 roku rozpoczął chrystianizację Litwy. W latach 1390 - 1392 odparł najazd Krzyżaków a w 1392 roku zawarł w Ostrowie ugodę ze stryjecznym bratem Witoldem, oddając mu rządy w wielkim Księstwie Litewskim zaś w roku 1401 uznał Witolda Wielkim Księciem Litwy. W wielkiej wojnie z zakonem krzyżackim w latach 1409 - 1410 wykazał duże zdolności wojskowe, złamał potęgę militarną zakonu w zwycięskie bitwie pod Grunwaldem. W 1413 roku zacieśnił związki pomiędzy Polską i Litwą poprzez unię w Horodle, dążąc do zapewnienia następstwa tronu polskiego swym synom Władysławowi i Kazimierzowi. Rozszerzył przywileje szlacheckie, dokonał odnowienia uniwersytetu w Krakowie (1400 r.), umocnił pozycję międzynarodową Polski (Sobór w Konstancji 1414 - 1418). Zamarł 1 czerwca 1434 roku pozostawiając silne państwo, suwerenne i bezpieczne, wprowadzone na arenę międzynarodową jako mocarstwo silniejsze niż za rządów Kazimierza Wielkiego.© PSP Zaborów 2011