SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE: PODSUMOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO ,,Polski ZŁOTY ma 100 lat”

W grudniu 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie 54 uczniów i 5 nauczycieli rozpoczęło realizację projektu grantowego ,,Polski ZŁOTY ma 100 lat”, którego celem było uświadomienie, jak zmieniała się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych oraz jak stabilna pozycja złotego wpływa na umocnienie gospodarki i pozycji Polski w świecie. Cel ten jest realizowany przez Narodowy Bank Polski w porozumieniu ze szkołami, które zostały wyłonione w konkursie grantowym. Jedną z nich była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zaborowie. Uczestnicy projektu nabyli wiedzę merytoryczną i praktyczną w zakresie znaczenia waluty narodowej oraz połączą to z wydarzeniami społeczno – gospodarczymi w Polsce na przestrzeni wieku. Uczniowie poznali sytuację Polski w Europie i świecie w kontekście stabilnej pozycji polskiego złotego polskiego. Zaplanowane wycieczki do Sandomierza i Lublina pozwoliły uczniom poznać te ciekawe pod względem historycznym i gospodarczym miejsca. Działania projektu obejmowały: wykłady, pogadanki i prelekcje połączone z warsztatami: ,,Od marki polskiej do złotego”, które zostały przeprowadzone w grudniu 2019 roku. Konkurs wiedzy o polskiej walucie, który odbył się w styczniu 2020 roku, miał charakter testu sprawdzającego nabyte wiadomości i umiejętności. Maksymalną liczbę punktów zdobył uczeń Karol Bratko z klasy VIII, tuż za nim drugie i trzecie miejsce zajęli: Natalia Łucarz z klasy VII, Oliwia Beresińska z klasy VII i Mateusz Beresiński z klasy VI. W miesiącu lutym 2020 roku przeprowadzony został konkurs plastyczny ,,Polski ZŁOTY ma 100 lat”, połączony z wystawą prac uczestników projektu w holu szkoły. Ostatnim etapem realizacji projektu, chyba najprzyjemniejszym były wycieczki edukacyjna. Pierwsza odbyła się 14 września 2020 roku do prastarego, królewskiego Sandomierza. Zwiedziliśmy w nim: Bramę Opatowską, Zbrojownię, Podziemną Trasę Turystyczną, Katedrę, Dom Długosza, zamek i wąwozy lessowe. Nie zapomnieliśmy również odwiedzić Muzeum Ojca Mateusza. 22 września 2020 roku wyruszyliśmy na drugą zaplanowaną wycieczka edukacyjna tym razem do Lublina. W tym historycznym mieście zwiedziliśmy: zamek, stare miasto, muzeum miejskie, a także odwiedziliśmy na cmentarzu przy ulicy Lipowej grób pochodzącego z Radłowa generała Kazimierza Tumidajskiego, jednego z Żołnierzy Niezłomnych, któremu pamiątkową tablicę odsłanialiśmy w naszej szkole w dniu 1 marca 2020 roku. Uczniowie oprócz wiedzy historycznej nabyli również wiedzę z zakresu ekonomii i gospodarki, zostały im przedstawione założenia Centralnego Okręgu Przemysłowego, który z pieczołowitością był budowany na tych ziemiach w okresie międzywojennym. W wyniku realizacji projektu uczniowie polepszyli wyniki nauczania, nastąpił wzrost motywacji do kształcenia oraz wzrost aktywności i rozwoju zainteresowań i umiejętności. W sferze estetyczno-emocjonalnej pozostały niezapomniane wspomnienia z ziemi świętokrzyskiej i lubelskiej.
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
© PSP Zaborów 2020