90 - ROCZNICA POWSTANIA KLUBU ZABOROWIAN W CHICAGO. UROCZYSTOŚCI W ZABOROWIE W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2016 R.29 października 2016 roku przypadnie 90 rocznica powstania Klubu Zaborowian w Chicago, zwanego wówczas Towarzystwem Obywateli wioski Zaborów. Uroczystości, które rozpoczęły się w Chicago 16 października 2016 roku i potrwają do 22 października 2016 roku, skłaniają również rodaków zamieszkałych w starej Ojczyźnie do pamięci i uczczenia tego jakże wspaniałego jubileuszu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie, pragnąc upamiętnić duży wkład rodaków z za oceanu w rozwój naszej miejscowości zorganizowali Dzień Polonii Zaborowskiej, który odbył się 18 października 2016r. Uroczystości uświetniła akademia poświęcona historii Klubu Zaborowian w Chicago. Dyrektor szkoły Pan Mieczysław Chabura przedstawił obszerny wykład na temat historii naszego klubu. Początki osadnictwa Zaborowian za oceanem sięgają końca XIX wieku czyli czasów rozbiorowych. Wielu mieszkańców przeludnionych galicyjskich wsi emigrowało za ,,chlebem”, za wielką wodę. Tam często spotyka ich ciężka praca i inny styl życia, zawsze pozostawała tęsknota za rodziną, wsią i Ojczyzną. Z biegiem czasu zaczęli się stopniowo organizować. 110 lat temu w roku 1906 przeprowadzili pierwszą, udaną zbiórkę na potrzeby kościoła w Zaborowie pod przewodnictwem Jana Gulika. Pomoc docierała do kraju również w czasie I wojny światowej, aby ją jednak zorganizować i sprawnie przeprowadzić w 1916 roku powołano pierwsze Towarzystwo Ratunkowe Zaborowa i Pojawia, które przetrwało 9 lat i na początku roku 1926 zostało zawieszone. W Zaborowianach istniała jednak silna potrzeba powołania nowego klubu, który ostatecznie założono 29 października 1926 roku pod nazwą Towarzystwo Obywateli wioski Zaborów, na czele z nowym prezesem Pawłem Majką, wice-prezesem Józefem Oleksym, sekretarzami Józefem Majką i Franciszkiem Siemieńcem oraz skarbnikiem Janem Badziochem. Od tej chwili zaczął się ,,złoty wiek” dla klubu Zaborów i wioski Zaborów. Członkowie Klubu Zaborów w okresie przedwojennym partycypowali w zakupie działki pod Dom Ludowy, jak również w jego budowie i wyposażeniu. Prawdziwe ożywienie nastąpiło po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to Klub Zaborów czynnie wspierał budowę nowego kościoła w Zaborowie, budowę remizy strażackiej, budowę pomnika upamiętniającego ofiary I i II wojny światowej, budowę szkoły ,,tysiąclatki”, budowę Ośrodka Zdrowia, plebanii, kaplicy w Dołędze, Ochronki w Zaborowie i wielu innych dzieł, których nie sposób tu wymienić. Klub Zaborowian zawsze chętnie i szczodrze włączał się w różne przedsięwzięcia na terenie Zaborowa, w tym te dla Szkoły Podstawowej. Za wszelkie dobro i udzieloną pomoc pragniemy Wam jako społeczność szkolna serdecznie podziękować staropolskim Bóg zapłać. Po wystąpieniu dyrektora szkoły zostały przedstawione prezentacje multimedialne, przygotowane przez uczniów starszych klas pod przewodnictwem Pani Bogumiły Szydłowskiej i Pani Dominiki Łucarz, przedstawiające historię i dzień dzisiejszy Polonii w USA. W dalszej części zostały wręczone nagrody uczniom biorącym udział w Konkursie Plastycznym i odbył się I Bieg Polonii Zaborowskiej, podczas którego wszyscy uczniowie naszej szkoły (110 uczniów) zostali nagrodzeni złotymi, pamiątkowymi medalami, specjalne wygrawerowanymi na tę uroczystość. Uczestnicy tej uroczystości dobrze się bawili i jeszcze raz przesyłają wszystkim członkom Klubu Zaborowian najserdeczniejsze życzenia sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i społecznym. W niedzielę 30 października uczestniczyć będziemy Mszy św. w intencji Polonii Zaborowskiej.

2011-2016
2011-2016
2011-2016
2011-2016
2011-2016
2011-2016
© PSP Zaborów 2016