2018-2019


Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji to dobrowolnie przyjęta przez szkołę dodatkowa funkcja, polegająca na aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz umiejętności osób dorosłych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dostosowanie i doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie, do pełnienia nowej roli – centrum nieformalnej edukacji dorosłych oraz przeprowadzenie planowanych we wniosku zajęć i przedsięwzięć.

Zbigniew Moskal - Wójt Gminy Szczurowa podpisał porozumienie pomiędzy Gminą Szczurowa - Liderem Partnerstwa a Szkołą Podstawową w Zaborowie reprezentowaną przez Dyrektora Mieczysława Chaburę oraz Joannę Ozorkę - Krawczyk - koordynatora projektu. Przedmiotem porozumienia jest utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w gminie Szczurowa

W Zaborowie powstanie Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji Z ogromną radością informujemy, że w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego Gmina Szczurowa otrzymała dofinansowanie, w wysokości 250tys. zł na utworzenie i funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. ??Będzie to pierwsze tego typu miejsce w naszej gminie, które zostanie utworzone przy Szkole Podstawowej w Zaborowie. ??Głównym celem projektu jest aktywizowanie osób dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie.

2018-2019

2018-2019
© PSP Zaborów 2020