JÓZEF PRELICH ( 1847 - 1935 )
"Powstaniec z roku 1863, długoletni szkoły w Zaborowie kierownik,
choć w niewoli, ale do wolności Ojczyźnie synów sposobił".
Jędrzej cierniak

Józef Prelich był pierwszym mianowanym nauczycielem w Zaborowie. W dniu 3 października 1878 roku odbyło się poświęcenie nowej szkoły, a w dniu 4 października pierwsza lekcja, prowadzona przez młodego nauczyciela, przeniesionego z Gręboszowa w obecności inspektora szkolnego Franciszka Habury. Józef Prelich był wyjśtkowym nauczycielem i wychowawcą. Człowiek zdolny, patriota, a przy tym szczery, w najszerszym tego słowa znaczeniu. Już jako młody seminarzysta wziśł udział w Powstaniu Styczniowym 1863 roku, w partii Langiewicza w służbie pocztowej. W Gręboszowie był nauczycielem Jakuba Bojki, z którym pozostawał stale w stosunkach przyjaznych. Uczył w sposób życiowy, praktyczny. Miał dar łatwego podawania wiedzy, że bez oporu ze strony młodzieży nie tylko utrzymał rygor w klasie, ale nauczył języka polskiego, rachunków i historii Polski, a nadto uczył w ogrodzie szczepienia drzew owocowych. Ciekawą miał ten człowiek osobowość, raczej wolnomyśliciel niż dogmatyk, wielką mądroąć Stwórcy podziwiał w cudach przyrody, z która współżył jakby z ludzką istotnoącią. Miał różne oryginalne upodobania, lubił pieśni, więc dzieci musiały dużo śpiewać. Poważanie we wsi miał bardzo duże, proponowano mu posadę wójta gromady, ale tego obowiązku nie przyjął, bo obawiał się, że zaniedba szkołę, którą z miejsca postawił na wysokim poziomie nauczania i wychowania. Jako nauczyciel w miarę surowy, w miarę pobłażliwy, dziatwę szkolną kochał jak ojciec. Sam pracował w szkole do roku 1896, później uzyskując drugiego nauczyciela Walentego Kańskiego. Józef Prelich zżył się z wsią bardzo blisko, tutaj się ożenił, a po przejściu na emeryturę urzśdził sobie własne gospodarstwo tzw. ,,Piastówkę " (nazywano go bowiem trafnie Piastem ), gdzie przeżył jeszcze 36 lat, doczekawszy się niepodległości Polski. Zmarł 3 maja 1935 roku, a na jego epitafium wyryto słowa :

Józef Prelich
1847 - 1935
,,Powstaniec z roku 1863, długoletni szkoły w Zaborowie kierownik,
choć w niewoli, ale do wolności Ojczyźnie synów sposobił".


© PSP Zaborów 2011