REALIZACJA KONKURSU GRANTOWEGO "POLSKI ZŁOTY MA 100 LAT”

W miesiącu grudniu 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie 54 uczniów i 5 nauczycieli rozpoczęło realizację projektu grantowego ,,Polski ZŁOTY ma 100 lat”, którego celem jest uświadomienie, jak zmieniała się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych oraz jak stabilna pozycja złotego wpływa na umocnienie gospodarki i pozycji Polski w świecie. Cel ten jest realizowany przez Narodowy Bank Polski w porozumieniu ze szkołami, które zostały wyłonione w konkursie grantowym. Jedną z nich jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zaborowie. Uczestnicy projektu nabędą wiedzę merytoryczną i praktyczną w zakresie znaczenia waluty narodowej oraz połączą to z wydarzeniami społeczno – gospodarczymi w Polsce na przestrzeni wieku. Uczniowie poznają pozycję Polski w Europie i świecie w kontekście stabilnej pozycji polskiego złotego polskiego. Zaplanowane wycieczki do Sandomierza i Lublina pozwolą uczniom poznać te ciekawe pod względem historycznym i gospodarczym miejsca. Działania projektu obejmują: Prelekcję połączoną z warsztatami: ,,Od marki polskiej do złotego” – grudzień 2019 roku, Konkurs wiedzy o polskiej walucie – styczeń 2020 roku, Konkurs plastyczny ,,Polski ZŁOTY ma 100 lat” – luty 2020 roku, Wycieczka edukacyjna do Sandomierza – marzec 2019 roku oraz wycieczka edukacyjna do Lublina – marzec 2020 roku. W wyniku realizacji projektu uczniowie polepszą wyniki nauczani, nastąpi wzrost motywacji do kształcenia oraz wzrost aktywności i rozwój zainteresowań i umiejętności.

2018-2019
© PSP Zaborów 2019