„KATYŃ. PAMIĘTAMY. MAŁOPOLSKA. ZABORÓW.”

,,Tym, którym odebrano życie, bo byli Polakami i wiernie służyli swojej Ojczyźnie”

10 kwietnia 2022 roku mijają dwie bardzo ważne dla Polaków rocznice. Pierwsza związana jest z mordem dokonanym na obywatelach polskich w Katyniu i innych miejscach zbrodni na terenie ZSRS, gdzie zginęło blisko 22 tysiące oficerów Wojska Polskiego oraz inteligencji polskiej.

W słowie Katyń zawarta jest cała groza potwornego zła stworzonego przez bolszewickich oprawców. Zbrodnia katyńska była ludobójczym mordem, dokonanym na bezbronnych jeńcach wojennych. Była częścią planu wyniszczenia i eksterminacji narodu polskiego z pogwałceniem elementarnych zasad moralnych i etycznych.

Po drugiej wojnie światowej, w Polsce rządzonej przez komunistów, sprawa katyńska należała do najściślej strzeżonych przez cenzurę. Nie wolno było o niej mówić ani pisać, nawet wspomnieć w nekrologu. Kłamstwo katyńskie (wypieranie się przez Sowietów odpowiedzialności za tę zbrodnię) zatruwało stosunki polsko-rosyjskie przez całe dziesięciolecia. Dopiero po upadku Związku Radzieckiego ujawniono odpowiednie dokumenty (choć nie wszystkie), przeprowadzono w lesie katyńskim ekshumację zwłok i urządzono wojskowy cmentarz. Zbrodnia ta jest przestrogą na przyszłość, jakie konsekwencje niosą ze sobą systemy totalitarne. Dlatego nie można dopuścić, by takie okrucieństwo się powtórzyło, a pamięć o pomordowanych zaginęła.

Druga rocznica związana jest z katastrofą samolotu wiozącego na swoim pokładzie 96–osobową delegację polską na czele z prezydentem prof. Lechem Kaczyńskim i jego małżonką, Marią. Delegacja ta zdążała na uroczystości upamiętniające mord oficerów polskich w Katyniu.

W przeddzień tych bolesnych dla nas Polaków rocznic uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaborowie złożyli wiązanki kwiatów i znicze przed „Tablicą Katyńską” znajdującą się w budynku szkoły i przed ,,Tablicą Smoleńską” znajdującą się na frontonie Kościoła Parafialnego w Zaborowie. Zaciągnięto również warty honorowe przy trzech ,,Dębach Katyńskich” posadzonych obok zaborowskiej szkoły.

Wykaz obywateli polskich, pochodzących ze Szczurowszczyzny, zamordowanych na Wschodzie:

Zaborów:

1. kpt. Józef Majka

2. por. Władysław Woźniczka

Pojawie:

1. mjr Jan Cierniak

Szczurowa:

1. kpt. piechoty Paweł Rosa

2. por. adm. san. rez. Stanisław Masłowski

3. posterunkowy PP Ludwik Zdunek

Górka n. Wisłą:

1. mjr Stanisław Wójcik

Strzelce Małe:

1. przodownik PP Jan Maj

Strzelce Wielkie:

1. starszy posterunkowy PP Michał Solak

Niedzieliska:

1. mjr Józef Kiczka

Uście Solne:

1. strażnik Straży Granicznej Jan Bryła

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Cześć ich pamięci!
2021-2022

2021-2022

© PSP Zaborów 2022