AKCJA SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW MIODODAJNYCH

W dniu 29.09.2021r uczniowie klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej brali udział w sadzeniu krzewów i drzew miododajnych w miejscowościach: Zaborów na działce gminnej 1555/9 oraz Pojawie na działce gminnej 335/10. Akcja odbyła się w ramach otrzymanego dofinansowania zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą Szczurowa a Tarnowską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Tarnowie do realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Małopolskie Pasieki na Turystycznym Szlaku 2021”. Głównymi organizatorami byli sołtysi wsi Pan Franciszek Babło i Władysław Mądrzyk, którzy zaangażowali do działania członków Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich i uczniów naszej szkoły. Nad całością prac czuwał Wójt Gminy Zbigniew Moskal i Dyrektor Szkoły Mieczysław Chabura.

Na obydwu działkach nasadziliśmy po 50 sztuk drzew i krzewów między innymi: lipy wonne, kasztanowce jadalne, karagany, trzmieliny oskrzydlone, pigwowce, pęcherznice kalinolistne, tamaryszki drobnokwiatowe. Projekt nasadzeń przygotowała profesjonalnie Pani Agnieszka Madej-Mądrzyk, mama naszej uczennicy. Uczniowie naszej szkoły zobowiązali się czuwać nad obsadzonym terenem.

Sadzenie roślin miododajnych przyczynia się do stworzenia i poprawy warunków bytowania pszczół i owadów zapylających, które są fundamentem naszego ekosystemu. Bez ich zapylania rośliny nie mają jak zawiązywać owoców i wydawać plonów. Głównym celem akcji jest kształtowanie nawyków kultury ekologicznej i poszerzenie wiadomości o przyrodzie.
2021-2022

2021-2022

2021-2022

© PSP Zaborów 2021