ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

W dniu 19 października 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się piękna uroczystość - Ślubowanie uczniów klasy I. Na ten dzień pierwszoklasiści oczekiwali z niecierpliwością. Był on ogromnym przeżyciem nie tylko dla dzieci, ale też dla ich rodziców i nauczycieli. Na uroczystości obecni byli wszyscy uczniowie, nauczyciele, p. Dyrektor i rodzice pierwszoklasistów. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Wójt Gminy Szczurowa p. Zbigniew Moskal, Radny Gminy Szczurowa p. Mariusz Antosz oraz sołtys wsi Zaborów p. Franciszek Babło.

Z powodu remontu w szkole Ślubowanie odbyło się w Domu Ludowym w Zaborowie. Po odśpiewaniu hymnu uczniowie klasy I zatańczyli poloneza, a następnie zaprezentowali program artystyczny przygotowany z pomocą swojej wychowawczyni p. Krystyny Giza. W czasie spotkania z Pinokiem recytowali wiersze i śpiewali piosenki, w których popisywali się swoją wiedzą i umiejętnościami. Podziękowali też rodzicom za troskę i starania wręczając im piękne róże.

Kolejnym punktem programu było Ślubowanie. Na sztandar szkoły uczniowie przyrzekli, że będą dobrymi Polakami, będą dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, będą się uczyć jak kochać swoją Ojczyznę i jak dla niej pracować, gdy dorosną. Postarają się swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po ślubowaniu Dyrektor szkoły Mieczysław Chabura pasował dzieci na uczniów klasy I. Dokonał tego zabytkową szablą. Wójt Gminy Szczurowa p. Zbigniew Moskal pogratulował dzieciom występu i życzył im sukcesów w nauce, a ich rodzicom radości ze swoich pociech. Następnie wręczył uczniom legitymacje szkolne i upominki.

Po uroczystościach w domu ludowym wszyscy udali się do szkoły, gdzie czekał poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów oraz prezenty od p. Dyrektora i Rady Rodziców.

Ceremonia ślubowania dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, a nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów. Mamy nadzieję, że każdy dzień w szkole przyniesie naszym pierwszoklasistom wiele radosnych chwil.

Do grona uczniów klasy I przyjęci zostali:

Bach Julian

Czuj HannaGolonka Karol

Kogut Lena

Kozdrój Aleksandra

Lupa Maciej

Łucarz Antoni

Mądrzyk Stanisław

Policht Wojciech

Raczkiewicz Julia

Toboła Nikola

Tokarz Daria

Tomaszek Ksawery

Wiecha Anna

Woźniczka Antonia
2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

© PSP Zaborów 2022