CONTECO UCZY DZIECI SEGREGOWAĆ ŚMIECI

Do którego pojemnika wyrzucić , co zrobić ze zużytą baterią, do czego mogą się przydać butelki po napojach? – między innymi tego uczyły się dzieci w trakcie lekcji ekologicznych, które przeprowadzone były w naszej szkole przez pracowników firmy Conteco. W kwietniu bieżącego roku i 5 listopada firma odbierająca odpady komunalne na naszym terenie przeprowadziła warsztaty edukacyjno-ekologiczne. W trakcie warsztatów przez zabawę kształtowano postawy ekologiczne. Dzieci zapoznają się z zasadami segregacji odpadów, poznały różnicę znaczenia słów recykling i upcykling, dowiedziały się, że odpady to nie śmieci, lecz wartościowe surowce. Kształtowanie właściwiej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat.

2018-2019

2018-2019
© PSP Zaborów 2019