TABLICA INFORMACYJNA PRZED SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ W ZABOROWIE

W ostatnim czasie, przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie zainstalowano tablicę informacyjną, na której umieszczono historię placówki od jej powstania, aż do czasów współczesnych, oraz dwa medaliony, na których widnieją fotografie pierwszego kierownika szkoły Józefa Prelicha i najwybitniejszego jej absolwenta Jędrzeja Cierniaka, zamordowanego przez Niemców 2 marca 1942 roku.

Początki szkolnictwa w Zaborowie łączą się ściśle z utworzeniem parafii. W dniu 3 października 1878 roku poświęcono nowy budynek Szkoły Powszechnej, a 4 października odbyła się pierwsza lekcja prowadzona przez Józefa Prelicha, wyjątkowego pedagoga, wychowawcę i gorącego patriotę. Prelich, już jako młody seminarzysta, wziął udział w Powstaniu Styczniowym 1863 roku, w partii Langiewicza. To on był pierwszym nauczycielem Jędrzeja Cierniaka i innych intelektualistów pochodzących z Zaborowa. W listopadzie 1914 roku , podczas szalejącej I wojny światowej, wojska rosyjskie zniszczyły wszystkie sprzęty, przybory, akta kancelaryjne, książki. W szkole mieścił się przez pewien czas szpital wojskowy; najpierw rosyjski, później austriacki. Po zakończeniu wojny podjęto naukę w zniszczonym budynku. Szkoła Powszechna w Zaborowie, od roku 1936 stała się szkołą sześcioklasową.

Rok szkolny 1939/1940 rozpoczął się dopiero w październiku 1939, kiedy to Niemcy zezwolili na ponowne uruchomienie placówki. W dniu 10 marca 1944 roku przybyło do szkoły Gestapo z zamiarem aresztowania kierownika Romualda Majeranowskiego, któremu jednak udało się zbiec. W tym czasie w placówce prowadzone było tajne nauczanie. Dnia 23 stycznia 1945 roku , po przejściu frontu, wznowiono naukę jednak nie w budynku szkoły, lecz we dworze.

Dnia 18 listopada 1956 roku odbyło się ogólne zebranie mieszkańców Zaborowa, na którym, z inicjatywy kierownika szkoły- Franciszka Jurkowskiego, podjęto decyzję o budowie nowej placówki edukacyjnej. Powołano Komitet Budowy Szkoły. W maju 1958 roku ruszyły pierwsze prace. Duże wsparcie okazali członkowie Klubu Zaborowian z Chicago. Otwarcie szkoły i nadanie imienia Władysława Jagiełły miało miejsce 17 lipca 1960 roku.

Na przestrzeni minionych lat budynek został zmodernizowany; dobudowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem, doposażono obiekt w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Obecnie jest to szkoła ośmioklasowa z Oddziałem Przedszkolnym.

2018-2019
© PSP Zaborów 2020