SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE NA WYCIECZCE DO LUBLINA, W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO ,,POLSKI ZŁOTY MA 100 LAT".

22 września 2020 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie pod opieką swoich nauczycieli wzięli udział w wycieczce turystyczno - krajoznawczej do Lublina, w ramach projektu grantowego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Udział w projekcie pozwolił nam zaplanować wycieczkę do Lublina. Program wycieczki okazał się bardzo urozmaicony, bogaty ale również napięty ze względu na długość trasy. Nauczyciele krok po kroku zaplanowali miejsca zwiedzania oraz opracowali informację o tych miejscach. Trasa wycieczki wiodła przez Koszyce, Opatowiec, Nowy Korczyn, Połaniec, Sandomierz i Annopol. Po drodze podziwialiśmy piękno i wyjątkowość Kotliny Sandomierskiej, Wyżyny Małopolskiej i Wyżyny Lubelskiej. O godzinie 9,45 dotarliśmy do celu naszej wycieczki. Naszym oczom ukazało się przepiękne, prastare miasto. Tu z pomocą przewodnika PTTK udaliśmy się na 6 -godzinną wyprawę, po mieście. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od cmentarza przy ulicy Lipowej, gdzie spoczywa generał Kazimierz Tumidajski, ostatni dowódca Armii Krajowej na Lubelszczyźnie. Na mogile generała złożyliśmy biało-czerwone kwiaty, zapaliliśmy znicze i nie zapomnieliśmy również o modlitwie. Postać generała Kazimierza Tumidajskiego jest nam bardzo bliska, gdyż urodził się on w pobliskim Radłowie i był związany z dworem w Dołędze. 1 marca 2020 roku podczas uroczystości w Szkole Podstawowej w Zaborowie z okazji Dni Żołnierzy Niezłomnych odsłoniliśmy w holu szkoły tablicę pamiątkową generała Kazimierza Tumidajskiego, jego brata kapitana Aleksandra Tumidajskiego i cichociemnego pułkownika Adama Boryczki. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się na dalsze zwiedzanie Starego Miasta. Zwiedziliśmy basztę, Bramę Grodzką, Plac po Farze, Trybunał Koronny, Kamienice Starego Miasta, Muzeum Historyczne miasta Lublina Bramę Krakowską i Archikatedrę Lubelską (zakrystia akustyczna, skarbiec, krypty). Niestety na zamek nie udało się nam wejść, ze względu na rozpoczęte remonty w ostatnim czasie. Jednak wszystko co dobre musi się skończyć. Wszyscy uczestnicy tej wycieczki byli bardzo zadowoleni i w autokarze wymieniali się swoimi spostrzeżeniami. Sponsorem wycieczki był Narodowy Bank Polski, obchodzący stulecie istnienia, bardzo dziękujemy i życzymy jeszcze raz kolejnych 100 lat.
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020

© PSP Zaborów 2020