KONKURS PROFILAKTYCZNY I WYCIECZKA PATRIOTYCZNO-HISTORYCZNA.

W ramach działań profilaktycznych, zapisanych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej odbył się szkolny konkurs przeciwdziałania uzależnieniom od papierosów, alkoholu, narkotyków i innych uzależnień. Uczniowie w grupach problemowych przygotowywali a następnie przedstawiali swoje prezentacje. Komisja oceniła bardzo wysoko poziom wiedzy i umiejętności uczniów. Postanowiono, że nagrodą za udział w konkursie będzie wyjazd uczniów na wycieczkę patriotyczno - historyczna do Radłowa i Wierzchosławic. W przeddzień Święta Wszystkich Świętych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odwiedzili wraz z nauczycielami cmentarze parafialne w Radłowie i Wierzchosławicach, gdzie w ciszy i modlitewnej zadumie złożyli kwiaty oraz zapalili znicze na grobach: trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej Wincentego Witosa, rodziców cichociemnego Adama Boryczki, oraz w Radłowie na grobie kpt. Aleksandra Tumidajskiego, który zginął w czasie wojny polsko-ukraińskiej i symbolicznej mogile generała Kazimierza Tumidajskiego. Pamięć o naszych bohaterach, którzy wywodzą się z małopolskiej ziemi to nasze posłannictwo i spłacanie długu za ich ofiarę, a także krzewienie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. Musimy szanować cmentarze, ponieważ wszystko co ziemskie przemija i przeminie, my też, więc i my też kiedyś będziemy na nich spoczywać. Po drodze zatrzymaliśmy się w Pojawiu, w miejscu potyczki wojsk szwedzkich z polskimi chłopami i szlachtą w roku 1655, na miejscu upamiętniającym akcje 3 - Most w Wał - Rudzie oraz miejscu urodzin błogosławionej Karoliny Kózkówny. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w lesie radłowskim oraz na cmentarzach w Borzęcinie Dolnym i Szczurowej, aby oddać hołd pomordowanym Romom, zabitym w czasie II wojny światowej przez Niemców. W każdym z tych miejsc została opowiedziana ich historia. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Szczurowa Zbigniewowi Moskalowi i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej za pomoc finansową umożliwiającą wyjazd młodzieży, dokończenie projektu oraz należyte upamiętnienie naszych bohaterów. Zakończenie projektu profilaktyczno-patriotycznego odbyło się w szkole, gdzie uczniowie podsumowali swoje działania i miło spędzili czas na poczęstunku ufundowanym przez Komisję.
2021-2022

2021-2022

2021-2022

© PSP Zaborów 2021