PSP ZABORÓW: ,,NON OMNIS MORIAR" - ,,NIE WSZYSTEK UMRĘ"

Jan Paweł II pisał: cmentarz posiada szczególną wartość i wymowę. Mówi nam o zmarłych, którzy żyją w naszej pamięci i w naszych sercach. W ten sposób cmentarz staje się miejscem prawdziwej wspólnoty. Jeśli ta prawda nie ma być zawodna, musimy wyznać idąc za słowami liturgii dzisiejszego święta, to co z taką prostotą i mocą głosi psalm: ,,Do Pana należy ziemia i wszystko co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Jeśli świat, ta ziemia i wszystko co ją napełnia, jeśli człowiek sam nie mają tego Pana, jeśli do niego nie należą, wówczas poczucie wspólnoty ze zmarłymi, nasza pamięć i nasza miłość urywa się w tym samym miejscu, w którym sie poczyna...". W przeddzień Święta Wszystkich Świętych uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odwiedzili wraz z nauczycielami cmentarze parafialne w Radłowie i Wierzchosławicach, gdzie w ciszy i modlitewnej zadumie złożyli kwiaty oraz zapalili znicze na grobach: trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej Wincentego Witosa, rodziców cichociemnego Adama Boryczki, oraz w Radłowie na grobie kpt. Aleksandra Tumidajskiego, który zginął w czasie wojny polsko-ukraińskiej i symbolicznej mogile generała Kazimierza Tumidajskiego. Pamięć o naszych bohaterach, którzy wywodzą się z małopolskiej ziemi to nasze posłannictwo i spłacanie długu za ich ofiarę, a także krzewienie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. Musimy szanować cmentarze, ponieważ wszystko co ziemskie przemija i przeminie, my też, więc i my też kiedyś będziemy na nich spoczywać. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Szczurowa Zbigniewowi Moskalowi i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej za finansową pomoc umożliwiającą wyjazd młodzieży, dokończenie projektu oraz należyte upamiętnienie naszych bohaterów.
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
© PSP Zaborów 2020