Wykaz kółek i zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie w roku szkolnym 2018/2019


Nazwa zajęć/kółka Prowadzący nauczyciel
Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 1-2Agnieszka Boroń
Zajęcia rozwijające kl. 1-3 - przyroda Agnieszka Boroń
Zajęcia wyrównawcze kl. 4 - matematyka Krystyna Giza
Zajęcia rozwijające – kółko komputerowe Krystyna Giza
Zajęcia wyrównawcze kl.3 – matematyka Bogumiła Grocholska
Zajęcia rozwijające kl. 1-3 - matematyka Bogumiła Grocholska
Zajęcia wyrównawcze kl. 5-6 - matematyka Magdalena Szpilka
Zajęcia rozwijające kl. 4-6 - matematyka Magdalena Szpilka
Zajęcia rozwijające – informatyka z el. prog. Bogumiła Szydłowska
Zajęcia rozwijające –innowacje pedagog. Bogumiła Szydłowska
Zajęcia rozwijające kl. 4-6 - przyroda Bogumiła Szydłowska
Zajęcia wyrównawcze matematyczno – fiz. Grażyna Antosz
Zajęcia wyrównawcze biolog. - chemiczne Bogumiła Szydłowska
Kółko matematyczno- fizyczne Grażyna Antosz
Kółko biologiczno -chemiczne Bogumiła Szydłowska
Kółko geograficzne Mieczysław Chabura
Kółko programistyczne Magdalena Szpilka
Kółko sportowe - szkoła podstawowa Beata Komorowicz
Kółko sportowe – klasy gimnazjalne Katarzyna Biedrońska
© PSP Zaborów 2017