Zmarła Zofia Cierniakówna
(28.02. 1927 r. - 04.09.2018 r.)

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 4 września 2018 roku zmarła najmłodsza córka Jędrzeja Cierniaka - Zofia Cierniakówna. Pani Zofia urodziła się 28 lutego 1927 roku w Warszawie, z wykształcenia była historykiem sztuki, pełniła funkcję starszego Kustosza Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 1953 - 2000. Od 1968 roku była opiekunem kolekcji mebli w Dziale Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej. Była również współautorką stałej Galerii Rzemiosła Artystycznego. Pani Zofia wielokrotnie odwiedzała szkoły w Zaborowie z okazji jubileuszy. Wpierw Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły a później Gimnazjum, któremu nadano imię Jej ojca Jędrzeja Cierniaka. Ostatnie spotkanie z Panią Zofią miało miejsce w listopadzie 2016 roku, czyli niespełna 2 lata temu, podczas podsumowania międzyszkolnego projektu ,,Dlaczego Jędrzej Cierniak uczy młode pokolenie patriotyzmu?". Projekt był realizowany w 130 rocznicę urodzin patrona wraz ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie. Pogrzeb Pani Zofii odbył się 6 września 2018 roku o godz. 11:40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W pogrzebie oprócz rodziny, przyjaciół i koleżanek i kolegów z pracy udział wzięła delegacja byłego Gimnazjum a obecnej Szkoły Podstawowej w Zaborowie pod przewodnictwem wicedyrektor szkoły Pani Joanny Ozorka - Krawczyk i Pani Teodozji Turaczy. Szkołę reprezentował sztandar Gimnazjum im Jędrzeja Cierniaka oraz uczniowska asysta. Wraz ze śmiercią Pani Zofii Cierniakówny zakończyła się pewna epoka. Pani Zofia zawsze wspominała bardzo ciepło swego ojca, mówiła o jego pasjach, umiłowaniu kultury ludowej, charyźmie nauczycielskiej i patriotyźmie. Będzie nam jej brakowało. Cześć Jej pamięci.


2018-2019
2018-2019
© PSP Zaborów 2018